Poslovno stanovanjski objekti

ADRIA- UPRAVNA STAVBA
ASFALTNA BAZA LOŽE Lože
ATRIUM Ljubljana
BLAGOVNE REZERVE ORTNEK
BLOKI BOROVNICA Ljubljana
BLOKI HRENOVICE Jesenice
EDA CENTER Nova Gorica
DANFOS TRATA D.O.O. Ljubljana
DELAVSKI DOM Ljubljana
DOM UPOKOJENCEV SEŽANA Sežana
KNJIGARNA VELE NOVAK Kranj
KRAJGERJEVA PLOŠČAD Ljubljana
KRAŠKI ZIDAR Sežana
KRKA-UPRAVNA STAVBA Novo Mesto
LEK-UPRAVNA STAVBA Ljubljana
MGC (MEDGENERACIJSKI CENTER BISTRICA) Domžale
MODRI KVADRAT Ljubljana
NOKTURNO Koper
PARKIRNA HIŠA CITY PARK Ljubljana
PETROL – poslovna stavba Ljubljana
POSLOVNA STAVBA NOVI FORUM Ljubljana
POSLOVNI CENTER POTEZA Ljubljana
POSLOVNI OBJEKT ADRIA Novo Mesto
POSLOVNI OBJEKT KOKRICA Kranj
POSLOVNI OBJEKT HRASTJE Kranj
POSLOVNI PROSTORI MERCATOR Ljubljana
POSLOVNI OBJEKT MEKSIKA Ljubljana
REZIDENČNA STANOVANJA Lucija
RTV KOPER Koper
SCT Ljubljana
SCHENKER Ljubljana
SCHENKER Škofja Loka
SITULA Ljubljana
SVC LITIJA Litija
STANOVANJSKA NASELJA BS 7 BS-7, Ljubljana
STANOVANJSKA NASELJA BS3 BS-3, Ljubljana
STANOVANJSKA NASELJA FUŽINE Fužine, Ljubljana
STANOVANJSKA NASELJA MOSTEC Mostec-Ljubljana
STANOVANJSKI BLOK Sežana
STANOVANJSKI BLOKI NOVE POLJANE Ljubljana
STANOVANJSKI BLOKI Medvode
STANOVANJSKI KOMPLEKS Domžale
STANOVANJSKI OBJEKT Koseze
STANOVANJSKO NASELJE  ZELENA JAMA Ljubljana
STANOVANJSKO NASELJE ZUPANČIČEVA JAMA Ljubljana
STANOVANJA DOLGI MOST Ljubljana
STEKLENI DVORI Ljubljana
TRG REVOLUCIJE-STOLPNICE LJUBLJANSKE BANKE Ljubljana