Fakultete, šole in knjižnice

EKONOMSKA FAKULTETA Ljubljana
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Ljubljana
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJO Kranj
FAKULTETA ZA ŠPORT Ljubljana
FARMACEVTSKA FAKULTETA Ljubljana
FKKT IN FRI Ljubljana
GIMNAZIJA NOVA GORICA Nova Gorica
INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN Ljubljana
KEMIJSKI INŠTITUT Ljubljana
MEDICINSKA FAKULTETA MARIBOR Maribor
NUK KNJIŽNICA Ljubljana
OSNOVNE ŠOLE Domžale
OSNOVNA ŠOLA DRAMLJE Dramlje
OSNOVNE ŠOLE KOZJE
OSNOVNA ŠOLA PLANINA PRI SEVNICI Planina pri Sevnici
OSNOVNA ŠOLA PUCONCI Puconci
OSNOVNA ŠOLA RADEČE Radeče
OSNOVNA ŠOLA STIČNA- ENOTA ZAGRADEC Zagradec
OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR Šenčur
SKUŠ Domžale
SREDNJA ŠOLA ZA TURIZEM IN GOSTINSTVO  Maribor
STROJNA FAKULTETA Ljubljana
TEOLOŠKA FAKULTETA Ljubljana
UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR Maribor
VUŠ LJUBLJANA Ljubljana