Toplotna izolacija

Toplotna izolacija energetskih sistemov se določa glede na tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah in izven njih na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije.

Toplotnoizolacijske materiale lahko razdelimo glede na kemijsko sestavo in strukturo. Pri toplotnih izolacijah energetskih sistemov se največ uporablja izolacija iz mineralne volne (kamena in steklena), kakor tudi izolacija iz keramične volne in penjenega stekla. Izolacija se po potrebi zaščiti s pločevino različnih materialov in debelin. Temperaturno področje uporabe do +1400 st. C.